Baner Trên

Phím tắt Adobe Illustrator thường dùng

Phím tắt Adobe Illustrator thường dùng
Lưu ý:
  • Trên Windows là phím Ctrl, còn trên Mac là phím Cmd.
  • Trên Windows là phím Alt, trên Mac là phím Option.
Tổng hợp những phím tắt Adobe Illustrator thường dùng.
Nhóm phím tắt trong menu FILE
Nhóm lệnh File
Nhóm lệnh File
Chức năng
Ctrl/Cmd + N
New
Tạo một file mới
Ctrl/Cmd + O
Open
Mở một file mới
Ctrl/Cmd + O
Open As
Mở một file từ Adobe Bridge
Ctrl/Cmd + W
Close
Đóng file
Ctrl/Cmd + S
Save
Lưu các thay đổi
Ctrl/Cmd + Shift + S
Save As
Lưu file thành các dạng #
Ctrl + Alt + S (Cmd+ Option + S)
Save a Copy
Lưu thêm 1 bản copy
Ctrl/Cmd + P
Print
In ảnh
Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT
Nhóm lệnh tắt EDIT
Tương ứng
Chức năng
Ctrl/Cmd + Z
Undo
Quay lại 1 bước
Ctrl/Cmd + X
Cut
Cắt
Ctrl/Cmd + C
Copy
Sao chép
Ctrl/Cmd + V
Paste
Dán
Ctrl/Cmd + F
Paste in Front
Dán chồng lên đối tượng copy
Ctrl/Cmd + B
Paste in Back
Dán xuống dưới đối tượng copy
Shift + Ctrl + V
Paste in Place
Dán lên đối tượng nhúng
Alt + Shift + Ctrl + V (Option + Shift + Cmd + V)
Paste on All Artboards
Dán lên tất cả các trang giấy
Ctrl/Cmd + I
Check Spelling
Kiểm tra chính tả
Shift + Ctrl/Cmd + K
Color Settings
Hiệu chỉnh hệ màu
Alt + Shift + Ctrl + K (Option + Shift + Cmd + K)
Keyboard Shortcuts
Mở hộp thoại hiệu chỉnh phím tắt
Ctrl/Cmd + K
Preferences General
Mở hộp thoại hiệu chỉnh các thông số
Tổ hợp phím tắt trong menu Object
Nhóm lệnh tắt Object
Tương ứng
Chức năng
Ctrl/Cmd + D
Transform Again
Lặp lại bước đã làm
Ctrl + Alt + Shift + D (Cmd+ Option + Shift + D)  
Transform Each…
Bảng điều chỉnh copy và di chuyển
Ctrl/Cmd + 2
Lock Object
Khóa đối tượng
Ctrl + Alt + 2 (Cmd + Option + 2)
Unlock Object
Mở khóa đối tượng
Ctrl/Cmd + Shift + ]
Bring to Front
Di chuyển lựa chọn lên trên cùng 
Ctrl/Cmd + Shift + [
SendTo Back
Di chuyển lựa chọn xuống dưới cùng
Ctrl/Cmd + [
Bring Forward
Di chuyển lựa chọn lên trên
Ctrl/Cmd + ]
Send Backward
Di chuyển lựa chọn xuống dưới
Alt + Ctrl + B (Option + Cmd + B) 
Make Blend
Áp dụng lệnh Blend
Alt + Shift + Ctrl + B (Option + Shift + Cmd + B)  
Release Blend
Hủy bỏ lệnh Blend vừa áp dụng
Ctrl/Cmd + 7

Make Clipping Mask
Lệnh lồng hình vào trong 1 hình
Ctrl/Cmd + 8
Make Compound Path
Hợp nhất các đối tượng được chọn
Shift + Ctrl/Cmd + M
Move
Di chuyển tới 1 điểm bất kỳ
 Các lệnh tắt trong menu SELECT
Nhóm lệnh tắt SELECT
Tương ứng
Chức năng
Ctrl/Cmd + A
All
Chọn tất cả
Ctrl + Alt +A (Ctrl + Option + A)
All on Active Arboard
Chọn tất cả các trang giấy
Ctrl/Cmd + Shift + A
Deselect
Chọn lại vùng chọn
 Nhóm lệnh tắt trong menu View
Lệnh tắt với View
Tương ứng
Chức năng
Ctrl/Cmd + Y
Outline
Hiển thị đường viền
Ctrl + Shift + Alt + Y (Cmd + Shift + Option + Y) 
Overprint Preview
Hiện thị chế độ in
Ctrl + Atl + Y (Cmd + Option + Y) 
Pixel Preview
Hiển thị chế độ Pixel
Ctrl/Cmd + +
Zoom In
Phóng to 
Ctrl/Cmd + –
Zoom Out
Thu nhỏ
Ctrl/Cmd + 0
Fit Arboard in Window
Chuyển trang giấy về giữa màn hình
Ctrl + Alt + 0 (Cmd + Option + 0) 
Fit All in Window
Chuyển tất cả về giữa màn hình
Ctrl/Cmd + shift + H
Show/hide Arthoards
Bật/ tắt vùng nháp trang giấy
Ctrl/Cmd + Shift + B
Show/hide Bounding Box
Bật/ tắt khung tranfrom
Ctrl/Cmd + Shift + D
Show/hide transparency Grid
Bật/ tắt lưới trong suốt
Ctrl + Alt + G (Cmd + Option + G)
Show/hide Gradient Annotator
Bật/ tắt thanh điều chỉnh màu
Ctrl/Cmd + U
Smart Guides
Hiển thị tia bắt dính đối tượng
Ctrl/Cmd + ”
Show Grid
Hiển thị lưới Grid
 Các phím tắt trong menu Window
Nhóm lệnh Window
Tương ứng
Chức năng
Shift + F7
Align
Bảng căn dóng đối tượng
Shift + F6
Appearance
Bảng quản lý hiệu ứng của đối tượng
F5
Brush
Hiển thị / Ẩn bảng chổi
F6
Color
Hiển thị / Ẩn bảng màu
Shift + F3
Color Guide
Bảng màu chỉ dẫn
Ctrl/Cmd + F9
Gradient
Bảng chỉnh màu gradient
Shift +F5
Graphic Styles
Gán kiểu cho hình vẽ
Ctrl/Cmd + F8
Info
Hiển thị/ Ẩn Bảng thông tin
F7
Layer
Bảng quản lý layer
Ctrl/Cmd + Shift + F9
Pathfinder
Bảng công cụ cắt
Ctrl/Cmd + F10
Stroke
Panel quản lý đường viền
Shift + Ctrl/Cmd + F11
Symbols
Panel quản lý Symbol
Shift + Ctrl/Cmd + F10
Transparency
Panel quản lý đối tượng riêng
Nhóm phím tắt công cụ Tool bar
Nhóm phím tắt công cụ Tool bar
Tương ứng
Chức năng
V
Selection Tool
Công cụ lựa chọn và di chuyển
A
Direct Selection Tool
Công cụ chọn điểm neo, sửa hình vẽ
Q
Lasso
Công cụ chọn đối tượng theo vùng vẽ
Y
Magic Wand Tool
Công cụ chọn đối tượng theo màu
P
Pen Tool
Công cụ vẽ hình vẽ tự do phức tạp
T
Type Tool
Công cụ viết text
/
Line Segment
Tạo đường thẳng
M
Rectangle
Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
L
Elips Tool
Vẽ hình elip, hình tròn
B
Paintbrush
Vẽ đường theo hình có sẵn
N
Pencil Tool
Vẽ tự do
Shift + B
Blob brush
Vẽ đường theo dạng hình tự do
Shift + E
Eraser Tool
Công cụ tẩy
C
Cut
Cắt đường Path
R
Rotate Tool
Xoay đối tượng được chọn
O
Scale Tool
Lật đối tượng được chọn
Shift + W
Width Tool
Biến đổi đối tượng được chọn
E
Free Transform
Biến đổi kích thước đối tượng
Shift + M
Shape Builder
Cắt, tách đối tượng được chọn
Shift + P
Perspective Grid Tool
Lưới mô phỏng không gian 3 chiều
U
Mesh Tool
Công cụ tô màu dưới dạng lưới
G
Gradient Tool
Công cụ thay đổi màu dạng chuyển sắc
I
Eyedropper Tool
Công cụ hút màu về đối tượng được chọn
W
Blend Tool
Công cụ hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng
Shift + S
Symbol Sprayer Tool
Công cụ tạo các Symbol và instance
J
Column Graph Tool
Công cụ Column Graph cho phép tạo biểu đồ
Shift + O
Arboard Tool
Công cụ Artboard giúp hiệu chỉnh trang giấy
Shift + K
Slice Tool
Công cụ Slice giúp cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.
H
Hand Tool
Định lại vị trí của khung xem artboad
Z
Zoom Tool
Công cụ để phóng to và thu nhỏ ảnh
X
Fill
Công cụ đổ màu cho đối tượng
D
Defaupt Fill and Stroke
Đặt màu mặc định cho nền và viền
(<,>,/)
Fill and Stroke
Kiểu màu cho nền và viền
F
Change Screen mode
Chế độ toàn màn hình
Shift + D
 
Chuyển đổi giữa các chế độ vẽ
Như vậy, Quản trị mạng đã tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh trong phần mềm Adobe Illustrator hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Windows lẫn MacOS. Hy vọng bạn đọc có thể tự tìm hiểu, thực hành và sử dụng thành thạo hơn phần mềm thiết kế đồ họa hữu dụng này. 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.